Fakty

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą Fundacji Angelman Syndrome Foundation (Stany Zjednoczone):

 

 

 
Fakty Dotyczące Zespołu Angelmana
7 wydanie, 1 stycznia 2009

 

Tekst powstał w 1987 roku jako niewielka broszura, która miała pomóc w założeniu Fundacji Zespołu Angelmana (ang. Angelman Syndrome Foundation) oraz dostarczyć informacji o Zespole rodzicom chorych i lekarzom. Dziś „Fakty” doczekały się 7 edycji, tekst jest dłuższy niż początkowe wydanie i dotyczy bardziej złożonych kwestii.

W tym roku „broszura” została sformatowana do postaci dokumentu internetowego. Aktualni autorzy to:

 

lek. med. Charles A. Williams

Zakład Badań i Edukacji Raymonda C. Philipsa

Wydział Genetyki i Metabolizmu, Instytut Pediatrii

University of Florida College of Medicine, Gainesville

dr n. med. Saika U. Peters

Instytut Pediatrii

Baylor College of Medicine/Texas Children’s Hospital

dr. n. med. Stephen N. Calculator

Instytut Komunikacji i Zaburzeń Komunikacji

University of New Hampshire

Durham, NH 03824-3563

 

INDEX

Harry Angelman i historia Zespołu Angelmana (ZA)

Jak często występuje ZA

Kryteria diagnozy ZA

Genetyka ZA

      Mechanizmy genetyczne powodujące ZA

      UBE3A i ścieżka ubikwitynowa

      UBE3A i piętno genomowe

      Mechanizm genetyczny i ciężkość objawów

      Diagnostyka

      Poradnictwo genetyczne i ryzyko genetyczne

Kwestie związane z zachowaniem i rozwojem

      Hiperaktywność

      Śmiech i radość

      Upośledzenie umysłowe, badania nad rozwojem

      Autyzm i cechy charakterystyczne dla autyzmu

      Mowa i język

      Komunikacja

      Zaburzenia snu

      Seksualność

Kwestie medyczne

      Napady

      Struktura centralnego systemu nerwowego

      Kwestie pokarmowe i zachowania oralno-motoryczne

      Chód i zaburzenia ruchu

      Zabiegi operacyjne i anestezjologia

      Wrażliwość na temperaturę

      Wzrost fizyczny

      Hipopigmentacja, zez, albinizm oczny

Edukacja

Zdrowie dorosłych i średnia długość życia

Podziękowania

Bibliografia

 

HARRY ANGELMAN I HISTORIA  ZESPOŁU ANGELMANA (ZA)

 W 1965 roku angielski lekarz, dr Harry Angelman po raz pierwszy opisał troje dzieci z cechami dziś określanymi jako zespół Angelmana (ZA) [1]. Zauważył, że każde z tych dzieci chodziło w sztywny, nierówny sposób, dzieci nie mówiły, nienaturalnie często się śmiały, miały napady padaczki. Po jakimś czasie opisano kolejne przypadki, ale w latach sześćdziesiątych uważano, że występowanie zespołu tych cech jest niezwykle rzadkie; wielu lekarzy podważało nawet jego istnienie. Na początku lat 80tych zaobserwowano pierwsze przypadki choroby w północnej Ameryce. Dr Angelman w następujący sposób opisuje swoje odkrycie występowania zespołu [2]: 
„W historii medycyny jest wiele ciekawych opowieści dotyczących odkrycia nieznanych dotąd chorób. Odkrycie Zespołu Angelmana jest kolejną taką opowieścią. To był czysty przypadek, że około 1968 roku na mój oddział dziecięcy w Anglii przyjęto troje niepełnosprawnych dzieci. Dzieci te miały wiele różnych zaburzeń i pomimo, że początkowo… [czytaj dalej]

 

 

Copyright by Fundacja Angelmana