…Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech – rozwiązuje wiele problemów…
Cisza – pozwala wielu uniknąć…
Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością…


Copyright by Fundacja Angelmana