Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech - rozwiązuje wiele problemów...
Cisza - pozwala wielu uniknąć...

Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością...
Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech - rozwiązuje wiele problemów...
Cisza - pozwala wielu uniknąć...

Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością...
Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech - rozwiązuje wiele problemów...
Cisza - pozwala wielu uniknąć...

Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością...
Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech - rozwiązuje wiele problemów...
Cisza - pozwala wielu uniknąć...

Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością...
Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech - rozwiązuje wiele problemów...
Cisza - pozwala wielu uniknąć...

Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością...
Zespół Angelmana.
Cisza i uśmiech.
Dwa potężne narzędzia.
Uśmiech - rozwiązuje wiele problemów...
Cisza - pozwala wielu uniknąć...

Dajmy dzieciom z Zespołem Angelmana prawdziwy powód do radości i sprawmy, by milczenie było ich wyborem, a nie koniecznością...
Copyright by Fundacja Angelmana